Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 32
  • Số lượt truy cập: 20320800
CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU THẦU QUA MẠNG


 


           VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ
           BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

          ──────────────────────────

                 Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                   Tel:   (04) 3557 4531 – 3558 7888

                         E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                    DĐ: 0979.509999, 0989 135 967

                           Website: http://www.dtb.com.vn                                            Fax: (04) 3557 2406         

              Số : 40/TB-VNC                                                    Hà nội, ngày 15  tháng 003 năm 2016


 THÔNG BÁO


V/v: Mở lớp học đấu thầu qua mạng


- Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP
- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.
- Căn cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý đầu tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hiện thí điểm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;
- Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội liên kết với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” với các nội dung như sau:


1. ĐỐI TƯỢNG: Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Cán bộ Quản lý Dự án, Cán bộ Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, Học sinh, Sinh viên chuyên ngành Xây Dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

2. KHAI GIẢNG:  Ngày 07/03/2016

3. KINH PHÍ: 1.200.000đ/hv

4. ĐỊA ĐIỂM HỌC:
+ Tại Hà Nội: Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

                             Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội (Địa chỉ cũ)
                             Nay chuyển về: Số 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội


+ Tại TP Hồ Chí Minh: 87 Nguyễn Văn Thủ P.Đa Kao – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh

5. GIẢNG VIÊN: Là những chuyên gia của Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và ĐT.

* NỘI DUNG KHÓA HỌC: (Theo chương trình khung của Bộ KH & ĐT ban hành).

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:
1. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
2. Chức năng của bên mời thầu
3. Công nghệ bảo mật
4. Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu
Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:
1. Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
2. Đăng tải thông báo mời thầu
3. Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 3: Quy trình
Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:
1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
3. Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Đấu thầu theo quy định của Bộ KH & ĐT.

6. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 01 CMND phôtô; Bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

 

Nhận tổ chức đào tạo lớp đấu thầu qua mạng tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; (04) 3558 7888  Fax : (04) 35572406  

Hotline: 0989 135 967 (Ms Hằng)

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

P.VIỆN TRƯỞNG

            

 

              

             Trần Thu Hằng

 

 

14:26' 5/4/2013