Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 10
  • Số lượt truy cập: 20313481

Tổng quản về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong xây dựng
Tổng quan về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chi tiết..

Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong liên danh dự thầu
Quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong liên danh dự thầu

Chi tiết..

Đơn giá bất thường khi chấm thầu
Đơn giá bất thường khi chấm thầu

Chi tiết..

Dự phòng trong giá gói thầu?
Tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 có quy định: “Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng) được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy định liên quan…” Xung quanh nội dung “bao gồm cả dự phòng” trong giá gói thầu đã có nhiều ý kiến được đưa ra với mục đích hiểu rõ nội dung quy định này trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu cũng như giá trúng thầu.

Chi tiết..

Mẫu hồ sơ thầu?
Theo yêu cầu của nhiều người hôm nay tôi sưu tầm được tài liệu mẫu gồm:

Chi tiết..

Quan điểm mới về đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp như thế nào?
Thông tư hướng dẫn về đấu thầu xây lắp đã được gửi đi các nơi lấy ý kiến và dự kiến đưa đi trình ký. Nhưng trong quá trình hoàn thiện, ban soạn thảo đã nảy sinh ra những quan điểm mới.

Chi tiết..

Trong chỉ định thầu, nội dung của Hồ sơ yêu cầu bao gồm những nội dung gì?
- Thực tế: Tôi vừa tham gia lập hồ sơ thầu một gói thầu tư vấn - chỉ định thầu.

Chi tiết..

Lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình có gì khác với lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình?
Khi lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình

Chi tiết..

Trong hoạt động xây dựng có các hình thức lựa chọn nhà thầu nào? Ai có quyền quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu?
* Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 97 của Luật Xây dựng như sau:

Chi tiết..

LUẬT ĐẤU THẦU

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về đấu thầu.

Chi tiết..

Trang1