Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 7
  • Số lượt truy cập: 20048937
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHỊ BỘ ĐẢNG


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHỊ BỘ ĐẢNG



Bí thư Chi bộ phát biểu trước buổi sinh hoạt Đảng



Tặng hoa cho các cán bộ tham gia lớp cảm tình Đảng

15:2' 20/8/2013