Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 33
  • Số lượt truy cập: 20320783
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ TẠI HÀ NỘI THÁNG 9/2016

ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGHIỆP VỤ TẠI HÀ NỘI THÁNG 9/2016

 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

 ──────────────────────────────────────────

                         Trụ sở: Số 2/19 Nguyễn Trãi - T.Xuân - HN                         Tel: (04) 3558 7888-3557 4531           

                         E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn                                                            DĐ: 0989 135 967                         Website: http://www.dtb.com.vn                                                             Fax: (04) 3557 4531             

 

      Số: 191/TBML-VNC

    V/v:Mở các lớp BDNV tại Hà Nội                                    Hà Nội, ngày 06  tháng 09 năm 2016

                                                                                                                                              

 

 

 

 

                        Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ; và Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; (Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,  nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

 Căn cứ Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện ATLĐ – VSLĐ; Căn cứ Điều 150, Luật lao động số: 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; (Quy định tất cả các cá nhân, tổ chức là Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động, ...và một số đố tượng khác bắt buộc phải tham gia và có chứng nhận, chứng chỉ khóa huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động);

 Căn cứ Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 05 năm 2016 quy định chi tiết đối với hoạt đông đào tạo về đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:

 

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

DÀNH CHO 6 NHÓM  ĐỐI TƯỢNG

(Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016)

800.000VNĐ/Học viên

 

2

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

(Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015)

2.500.000VNĐ/Học viên

3

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

(Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015)

1.500.000VNĐ/Học viên

4

NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ TÒA NHÀ

3.000.000VNĐ/Học viên

5

TẬP HUẤN NGHI ĐỊNH 59/2015/NĐ-CP

Ban hành ngày 18/6/2015 có hiệu lực ngày 05/8/2015

800.000VNĐ/Học viên

6

NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Theo thông tư số 23/2010/TT-BKH

1.000.000VNĐ/Học viên

7

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Văn bản số 8606/BKH-QLĐT ngày 01/12/2010)

1.200.000VNĐ/ Học viên

 

8

 

 

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

(Thông tư số 03/2016 – TT-BKHĐT ngày 05/05/2016)

Chương trình cơ bản

800.000 VNĐ/Học viên

Chương trình nâng cao

1.100.000 VNĐ/Học viên

9

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016)

1.100.000 VNĐ/Học viên

10

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.500.000 VNĐ/HV/LV

11

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XD (Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016)

1.000.000 VNĐ/Học viên

12

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.300.000VNĐ/Họcviên

13

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

(Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016)

1.500.000VNĐ/Họcviên

14

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Liên kết đào tạo với Học viện Tài chính)

2.500.000 VNĐ/ Học viên

15

 LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT

1.000.000 VNĐ/Học viên

16

ĐỌC BẢN VẼ VÀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CHUYÊN SÂU

1.400.000 VNĐ/Học viên

17

QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH

1.000.000 VNĐ/Học viên

18

NGHIỆP VỤ HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN

Theo thông tư 10/2013/TT-BXD, 19/2011/TT-BTC

1.000.000 VNĐ/Học viên

19

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

1.000.000 VNĐ/Học viên

20

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT

1.000.000 VNĐ/Học viên

21

KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.000.000 VNĐ/Học viên

22

KIỂM ĐỊNH, TNV CHẤT LƯỢNG CTXD

1.000.000 VNĐ/Học viên

23

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ

1.500.000 VNĐ/Học viên

24

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO TCHTQLCL ISO 9001:2008

1.000.000 VNĐ/Học viên

25

SƠ CẤP NGHỀ CÁC LOẠI NGÀNH (Mộc, Hàn, Điện, Cốt thép,...)

(Theo quy định của Bộ Lao động thương binh & Xã hội)

1.000.000 VNĐ/Học viên

26

LẬP HỒ SƠ THẦU

1.000.000 VNĐ/Học viên

27

AUTOCAD

500.000 VNĐ/Học viên

28

EXCELL CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

800.000 VNĐ/Học viên

29

PROJECT TRONG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

1.000.000 VNĐ/Học viên

30

KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN NGUỒN

4.500.000 VNĐ/Học viên

31

TẬP HUẤN LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13

(Ban hành ngày 18/6/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015)

800.000 VNĐ/Học viên

32

NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

800.000 VNĐ/Học viên

Dự kiến khai giảng: Đợt 1 - Ngày  28/09/2016

                                  Đợt 2 - Ngày 12/10/2016

 

1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học.  Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học :             19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

          Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn xin cấp cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, phòng cháy chữa cháy, Đấu thầu,..., được tư vấn đăng tải năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân trên Website của Bộ Xây dựng,...

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Địa chỉ : Nhà số 2 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội;

   E-mail: viennghiencuu@dtb.com.vn

Tel : (04) 3558 7888 - 3557 4531      DĐ: 0989 135 967    Fax : (04) 3557 4531       

Hãy truy cập Website: WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học.

                                                                                             

Nơi nhận :

  - Như trên                                                                                                                   

  - Lưu VT, ĐT

(Sẽ có giấy mời tập trung                                                                                                     

khi nhận được giấy đăng ký dự học)                             

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Đào Tùng Bách

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                              

      

 

           

         

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

14:12' 14/9/2016