Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 17
  • Số lượt truy cập: 20320751

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Khái niệm và phân loại

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Khái niệm và phân loại 1. Khái niệm
Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề cần phải ra quyết định. Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ này ra. Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và việc ra quyết định.

Chi tiết..

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Mô hình ra quyết định

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Mô hình ra quyết định1. Xác định vấn đề
Giai đoạn đầu tiên khi ra quyết định là phải nhận ra được rằng vấn đề đang tồn tại đòi hỏi một quyết định.

Chi tiết..

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Các phương pháp ra quyết định

Kỹ Năng Ra Quyết Định - Các phương pháp ra quyết định1. Phương pháp độc đoán

  • Phương pháp độc đoán là khi bạn tự quyết định hoàn toàn và sau đó công bố cho nhân viên.

Chi tiết..

Trang1