Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 26
  • Số lượt truy cập: 20320763

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

Chi tiết..

Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây Dựng

Công văn số 26/BXD-KTXD ngày 9/1/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết..

Công văn số 2646 /BXD-XL ngày 23/12/2005 V/v: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

Chi tiết..

Thông tư 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng

Chi tiết..

Luật Xây Dựng
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Chi tiết..

Trang1