Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 32
  • Số lượt truy cập: 20320788
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TẠI CƠ SỞ 2 TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 07 - 03/2016


 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
 ─────────────────────────

                         Cơ sở 1: Số 19 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

                         Cơ sở 2: 101 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

 

  Số: 680/TBML-VNC                                                      Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

  (V/v: Mở các lớp BDNV tại TP.Hồ Chí Minh)

 

 

Kính gửi : THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có Chứng Chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.

n cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt buộc phải có Chứng Chỉ  bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 260/BXD - KHCN ngày 21/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội là cơ sở đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng;

 

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Sở Xây dựng, Trường ĐH Xây dựng, … Quyết định tổ chức 11 khoá đào tạo dưới đây:

 TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

TẠI Tp HỒ CHÍ MINH

THỜI GIAN HỌC

KINH PHÍ

1

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH

NGÀY 13/5/2010

Chương trình cơ bản

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

800.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

Chương trình nâng cao

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015


1.000.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

2

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT

THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

(Theo chương trình khung của BXD)

1.300.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

3

NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT

(XD DÂN DỤNG, CN, HỆ THỐNG KT, XDCT GIAO THÔNG, XDCT THUỶ LỢI) 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

(Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000VNĐ/HV/LV

 (đã bao gồm tài liệu)

4

NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1.300.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

5

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1.300.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

6

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

(Theo chương trình khung củaBXD)

1.300.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

7

NGHIỆP VỤ VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

             

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

CĐ 1: 1.300.000VNĐ

CĐ 2: 1.500.000VNĐ

CĐ 3: 1.300.000VNĐ

8

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1.100.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

9

ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

4.200.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

10

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ
ÁN ĐẦU TƯ  

            

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1 .500.000 VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

11

NGHIỆP VỤ LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1.100.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)

12

NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

Đợt 1: 07/03/2015

Đợt 2: 21/03/2015

1.500.000VNĐ/Học viên

(đã bao gồm tài liệu)


 


1.      
Đối tượng học: Giám đốc, Trưởng, Phó ban Ban QLDA, Trưởng, phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các giảng viên, sinh viên ngành công trình và các cá nhân có nhu cầu v.v…

2.       Danh sách giảng viên thường xuyên phụ trách giảng dạy.

-       PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM

-       TS. Lưu Trường Văn – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

-       ThS. Lâm Văn Phong – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

-       PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy – Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

3.  Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước mỗi khoá học (Nộp 02 ảnh 3x4, CMTND và bằng chuyên môn foto).

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: (04)35574531 - (04)35578199; Fax: 04. 35572406
VPGD: 91 Nguyễn Văn Thủ P Đa Kao Tp Hồ Chí Minh

ĐT: (08).39115989 - (08) 39115968;     Fax: (08). 39115969

Mobile:  0989135967 ; 0979.50.9999


 

 

Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Các phòng ban doanh nghiệp;

    - Lưu VT, TC-HC.

(Sẽ có giấy mời tập trung

Khi nhận được bản đăng kí dự học)

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

  

                 Đào Tùng Bách

 

10:10' 30/6/2011