Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 6
  • Số lượt truy cập: 20333153
PHÒNG NGỪA SAI PHẠM QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

(có hiệu lực từ ngày 01/07/2007)
Chuyên đề 1: Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc quy trình thủ tục quyết toán thuế
- Quy trình quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp
- Các sai phạm về thuế của doanh nghiệp trong quá trình thanh tra, quyết toán thuế. Giải pháp phòng ngừa sai phạm.
- Giải đáp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết toán thuế- Hướng dẫn, giải đáp vướng mắc quy trình thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
- Hướng dẫn Thông tư số 32/2007/TT – BTC ngày 09/4/2007 cuả Bộ Tài Chính (thay thế các TT số 120/2003/TT – BTC ngày 12/12/2003, số 84/2004/TT – BTC ngày 18/8/2004, Số 127/2004/TT – BTC ngày 27/12/2004 và số 115/2005/TT – BTC ngày 16/02/2005 cuả Bộ Tài Chính
Chuyên đề 3: Hướng dẫn Luật quản lý thuế
- Khai thuế, tính thuế, nộp thuế
- Thủ tục miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
Hướng dẫn chi tiết, giải đáp lập báo cáo tài chính theo Quyết định số 48
Trao đổi, thảo luận giữa giảng viên và học viên
Giảng viên : Ths. Vũ Thị Toản - TP Tuyên Truyền Cục thuế Hà Nội 
           Bà : Nguyễn Thị Cúc – Phó Tổng Cục Thuế  
          ThS. Hà Tường Vy - TP Vụ Chế độ, Kế toán Kiểm toán – Bộ Tài Chính

14:45' 29/5/2007

  Các tin khác

TẬP HUẤN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP    (25/5/2007)