Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 5
  • Số lượt truy cập: 20288222
Lý do để "Lãnh đạo" học kế toán

Kế toán là một hệ thống thông tin. Trong xã hội ngày nay, thông tin kế toán được rất nhiều ngươi sử dụng.  Bạn là chủ doanh nghiệp, là thành viên HDQT, là trưởng phòng kinh doanh, là một viên chức hay một bà nội trợ, …

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kế toán là một hệ thống thông tin. Trong xã hội ngày nay, thông tin kế toán được rất nhiều ngươi sử dụng.  Bạn là chủ doanh nghiệp, là thành viên HDQT, là trưởng phòng kinh doanh, là một viên chức hay một bà nội trợ, … tất cả đều cần có thông tin tài chính do kế toán cung cấp để ra những quyết định có liên quan đến mục tiêu của mình: nắm vững tình hình làm ăn, theo dõi chỉ đạo doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán, v.v…

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các chủ doanh nghiệp,  các thành viên HĐQT của công ty TNHH và CP, các nhà  quản lý các cấp trong doanh nghiệp, các nhà đầu tư hiện hành hay tương lai, v.v… Là những người không chuyên về kế toán, nhưng có nhu cầu tìm hiểu về thông tin kế toán, tài chính để đánh giá hoạt động DN, phân tích tình hình và quyết định hướng phát triển, hướng đầu tư của DN hoặc tổ chức kinh tế trong điều kiện kinh tế phát triển, cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi tham dự khóa học này, bạn có thể:

§                 Hiểu được vì sao người ta nói “Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh” hay “Kế toán là công cụ của quản lý” và vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin giúp lãnh đạo doanh nghiệp ra những quyết định đúng đắn

§                 Phân biệt được 3 lọai thông tin của kế toán: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị và Kế toán thuế

§                 Mô tả được nguyên tắc kế toán kép, tài khỏan kế toán và tài khỏan chữ T, cũng như quy trình lập báo cáo tài chính của người kế toán

§                 Hiểu rõ những nguyên tắc kế toán cơ bản - cơ sở để lập báo cáo tài  chính và hiểu báo cáo tài  chính

14:24' 1/6/2010