Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 12
  • Số lượt truy cập: 20320631

KIẾN THỨC THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Doanh nghiệp có một định nghĩa rất tiêng về thuế, đó là “Thuế vừa là chi phí, vừa là pháp luật”. Thông thường, khi đã là chi phải thì phải tìm cách tiết kiệm (kể cả đólà chi phí thuế) và khi đã là pháp luật thì phải tuyệt đối tuân thủ (đặc biệt là pháp luật về thuế).

Chi tiết..

Trang1