Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 16
  • Số lượt truy cập: 20318557
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU” (NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP)Do TS. Nguyễn Việt Hùng, Nguyên Vụ trưởng – Vụ Quản lý Đấu thầu Bộ kế hoạch & đầu tư Cung cấp.

Chuyên đề I: Các quy định mới về đấu thầu, các quy trình và trình tự quản lý dự án trong đấu thầu.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu ( Đấu thầu rộng rãi; Đấu thầu hạn chế; Chỉ định thầu; Đấu thầu dạng chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; Mua sắm đặc biệt ).
  2. Các quy định chung về đấu thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu…

-          Điều kiện phát hồ sơ mời thầu. Phương thức đấu thầu.

-          Bảo đảm dự thầu. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu.

-          Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. Đấu thầu qua mạng

3.       Lập hồ sơ mời thầu thao các quy định mới.

-          Căn cứ để lập hồ sơ mời thầu, nội dung hồ sơ mời thầu.

-          Quy định mới về lập HS mời thầu cho ( gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá, tư vấn, gói thầu quy mô nhỏ, lựa chọn đối tác đầu tư ).

-          Các quy định về lập hồ sơ mời thầu khi có những khối lượng, số lượng phát sinh do  thay đổi thiết kế thì thực hiện như thế nào ?

* Hướng dẫn QĐ số 909/ 2005/QĐ - BKH ngày 13/ 9/ 2005 về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu.

* Hướng dẫn số kinh nghiệm lập hồ sơ mời thầu và lập hồ sơ dự thầu mới

Chuyên Đề II: Trình tự thực hiện đấu thầu của luật đấu thầu mới

-          Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu.

-          Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu, Làm rỏ hồ sơ dự thầu.

-          Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

-          Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp và EPC.

-          Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu

Chuyên Đề III:  Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

-          Các trường hợp phải  hủy  đấu thầu.

-          Trách nhiệm tài chính khi huỷ thầu

Chuyên Đề IV:  Quy định mới của luật đấu thầu về hợp đồng giao nhận thầu

-          Nguyên tắc xây dựng hợp đồng.

-          Nhiều hợp đồng bộ phận trong một hợp đồng chung, ký kết hợp đồng.

-          Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành, điều chỉnh hợp đồng, thanh toán hợp đồng, giám sát thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Chuyên đề V: Hướng dẫn NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP. Về việc Hưỡng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Chuyên Đề VI:  Các bài tập  tình huống: ( về đấu thầu, nộp thầu, mở thầu - Về hồ sơ mời thầu. – Về đánh giá hồ sơ dự thầu – LÀM KIỂM TRA CUỐI KHOÁ HỌC ).

Giải đáp thắc mắc, tháo gỡ vướng mắc, trao đổi thảo luận giữa Học viên và Giảng viên về kinh nghiệm đấu thầu thực tế.

Các Học viên sau khi kết thúc khoá học Đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ theo đúng quy định của NGHỊ ĐỊNH 85/2009/NĐ-CP THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 58/2008/NĐ-CP. Kính đề nghị các đơn vị, Cá nhân gửi/ fax danh sách học viên trước ngày khai giảng.

          

MẪU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI …

Số TT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Quê Quán

Số ĐT: CQ,DD, Fax, NR

 

 

 

 

 

 

 

14:27' 25/5/2007