Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 37
  • Số lượt truy cập: 20320725
Chỉ định thầu trong hoạt động xây dựng được áp dụng trong các trường hợp nào? Khi áp dụng hình thức này có phải lập HS

"Chỉ định thầu trong hoạt động xây dựng được áp dụng trong các trường hợp nào? Khi áp dụng hình thức này có phải lập HS mời đấu thầu và hồ sơ đấu thầu không?”

Tình Huống:

"Chỉ định thầu trong hoạt động xây dựng được áp dụng trong các trường hợp nào? Khi áp dụng hình thức này có phải lập HS mời đấu thầu và hồ sơ đấu thầu không?”

Trả Lời:

*Theo quy định tại khoản 1, Điều 101 của Luật Xây dựng, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
- Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm;
- Công trình có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm;
- Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá;
- Các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.
*Khi áp dụng hình thức chỉ định thầu (mời trực tiếp một nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu) thì bên mời thầu không phải lập hồ sơ mời đấu thầu mà chỉ lập bản yêu cầu đối với các gói thầu và các tài liệu có liên quan để nhà thầu xây dựng bản chào thầu với các đề xuất về giá, tiến độ và các giải pháp thực hiện gói thầu. Nếu đề xuất của nhà thầu được chấp thuận thì bên mời thầu tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng.

 

2.Nhà thầu có phạm luật không?

Tình Huống:

Công ty em vừa đấu thầu và được tuyên bố trúng thầu thi công xây dựng một công trình. Nhưng một Nhà thầu khác kiện là Công ty em đã vi phạm khi tính khoản chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là 4% thay vì 5,5% theo quy định. Kiện như vậy thì có đúng không?

 

Trả Lời:

Chẳng có gì đáng lo lắng cả. Cứ yên tâm thương thảo ký kết hợp đồng và thi công xây dựng. Khoản thu nhập chịu thuế tính trước bằng 5,5% giá thành dự toán xây dựng là mức cao nhất Chủ đầu tư được phép chi cho vấn đề này (đối với những dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn chịu tác động của quy định này). Nhà thầu có thể chẳng cần lấy khoản này (tính bằng 0 luôn) đơn giản là giảm giá thành không cần thu nhập, cốt lấy công ăn việc làm cho anh em. Nhà nước không bắt buộc Nhà thầu phải lấy hết bằng đó.

16:11' 9/4/2010