Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 9
  • Số lượt truy cập: 20320627
Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Ngày 6/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1340/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.


Thực hiện Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đính chính Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Bộ Xây dựng đã công nhận và đăng tải các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng trên trang WEB của Bộ Xây dựng (). Để công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đạt chất lượng cao, Bộ Xây dựng yêu cầu:<!--[if supportFields]-->

1. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD, Quyết định số 905/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng thuộc địa bàn của mình quản lý (gồm cả các Cơ sở có trụ sở trên địa bàn và các Cơ sở tiến hành đào tạo trên địa bàn) về: thời gian đào tạo; chất lượng đào tạo; chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo; sự phù hợp của tài liệu giảng dạy với qui định và sự chấp hành qui định thông báo, báo cáo.

2. Trường hợp kiểm tra phát hiện Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng không thực hiện đúng các quy định và cam kết, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền không cấp chứng chỉ kỹ sư định giá cho các học viên do cơ sở đó đào tạo, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để đình chỉ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của các Cơ sở này.

3. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2009.

 

Trung tâm Thông tin

                                                                     Nguồn: Công văn 1340/BXD-KTXD

Tải dữ liệu
Cong van 1340_1246931304324.doc

9:26' 4/12/2009