Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 14
  • Số lượt truy cập: 20320746
Trong chỉ định thầu, nội dung của Hồ sơ yêu cầu bao gồm những nội dung gì?

- Thực tế: Tôi vừa tham gia lập hồ sơ thầu một gói thầu tư vấn - chỉ định thầu.

 Họ yêu cầu tôi cung cấp: Hồ sơ năng lực (tôi trình bày năng lực của tổ chức và năng lực, kinh nghiệm của các cá nhân tham gia, các hợp đồng lớn - tương tự đã thực hiện), báo cáo tài chính 3 năm gần đây, đề xuất kỹ thuật, kế hoạch tiến độ thực hiện, kế hoạch bố trí nhân lực để thực hiện, bảng tính toán đề xuất tài chính. Thế là họ mời đến thương thảo và đã ký kết hợp đồng xong.
- Luật quy định: Theo mục a, khoản 2, Điều 35 - Chỉ định thầu của NĐ số 111/2006/NĐ-CP thì "Hồ sơ yêu cầu có nội dung tương tự hồ sơ mời thầu". Nội dung HSMT lại quy định tại: Khoản 2, Điều 32 của Luật Đấu thầu; mục b, khoản 2, Điều 21 và Điều 30 của NĐ số 111. Do phần đó hơi dài, mời bạn tham khảo trong Luật và NĐ.

15:45' 9/4/2010