Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 19
  • Số lượt truy cập: 20320753
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ TẠI QUẢNG TRỊ NGÀY 07/03/2016


VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

 ───────────────────────────────Trụ sở: Số 19- Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN                                 Tel: (04) 3557 4531 – 3557 8720

E-mail: edu@dtb.com.vn                                                                                  3557 7489 – 3558 7888

Website: http://www.dtb.com.vn                                                        DĐ: 0979.509999;  Fax: (04) 3557 2406    

 

   SSố: 680 /TB-VNC                                                                        Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

 

 

GIẤY MỜI TẬP TRUNG

V/v: Mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng tại Quảng Trị

Kính gửi:  ………………………………………………….

 

   Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 

   Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

   Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

   Căn cứ số 576/TBML – VNC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội về việc Mở lớp BDNV tại H à Nội;

  Căn cứ vào danh sách dự học và xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội Quyết định khai giảng các khóa học với nội dung sau:

1. Thời gian học: Khai giảng  ngày 25 tháng 04 năm 2015

2. Kinh phí:

- Nghiệp vụ đấu thầu                                                              : 900.000VNĐ/Học viên

- Nghiệp vụ Quản lý DA đầu tư XDCT                            : 1.100.000 VNĐ/Học viên

- Nghiệp vụ Định giá xây dựng                                         : 1.500.000 VNĐ/Học viên

- Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình     : 1.800.000 VNĐ/Học viên/3LV

- Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình                          : 1.300.000 VNĐ/Học viên

- Nghiệp đánh giá dự án đầu tư                                        : 1.100.000 VNĐ/Học viên

- Nghiệp vụ Lập dự toán & đo bóc KL                            : 1.000.000 VNĐ/Học viên

(Bao gồm tài liệu học tập)
3. Địa điểm học:         KHÁCH SẠN PHỤNG HOÀNG II

 146 Lê Duẩn – Đông Hà – Quảng Trị

4. Thủ tục nhập học: Học viên nộp 02 CMND phôtô; Bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) và 04 ảnh 3x4 tại lớp học.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; 35578112;  Fax : (04) 35572406  

Hotline: 0977.65.66.00; 097950.9999

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

              


              
Đào Tùng Bách

 

 

15:53' 20/9/2011