Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 24
  • Số lượt truy cập: 20320651
Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản của Bộ xây dựng

Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản của Công ty Cổ phần Đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội

18/08/2009

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 109/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần Đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty Cổ phần Đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.

9:9' 4/12/2009