Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 28
  • Số lượt truy cập: 20320670
THÔNG BÁO HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN


THƯ BÁO

Về hợp tác liên kết quốc tế giữa Trường Đại học Tổng hợp Kiến trúc và xây dựng công trình  của Nga và Học viện Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội của Việt  Nam.

Ngày 2 tháng 6 năm 2010

Để thúc đẩy tình bằng hữu, sự trao đổi kinh tế và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, thúc đẩy việc trao đổi ý tưởng khoa học, kỹ năng thiết kế khoa học và thực hành, trao đổi học viên, sinh viên và các nhà khoa học của hai học viện,  Trường Đại học Tổng hợp Kiến trúc và xây dựng công trình  của Nga và Học viện Đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ Hà Nội của Việt  Nam đi đến thiết lập mối quan hệ hợp tác về trao đổi giáo dục và học thuật.

1.     Hai bên mong muốn đạt được và phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, theo như thư báo đã đưa ra nhằm thảo luận và ký kết một chương trình hợp tác lâu dài về lĩnh vực văn hóa và khoa học.

2.     Hai bên cân nhắc việc chuẩn bị nhân sự có kỹ năng cao và cải thiện tốt hơn về chất lượng và hiệu quả của quy trình giáo dục cũng như là đạt được mục tiêu ban đầu. Để quyết định vấn đề này thì việc trao đổi các chuyên gia trong các khoa giảng dạy, thiết kế hội thảo, tiến hành các công việc mang tính phương pháp một cách khoa học, đưa ra những hỗ trợ thiết thực trong việc giới thiệu các phương pháp và mô hình mới trong quy trình giáo dục.

3.     Hai bên cân nhắc tính phù hợp để tiến hành việc trao đổi học viên sau đại học và sinh viên thông thường.

4.     Trường Đại học Tổng hợp Kiến trúc và xây dựng công trình Voronezh đồng ý hỗ trợ việc cấp bằng cử nhân, cấp thẩm quyền và nghiên cứu sau đại học theo chỉ tiêu của Liên Bang Nga và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như nền tảng của hợp đồng.

5.     Các bên của hợp đồng nhằm mục đích tổ chức các nghiên cứu khoa học được ứng dụng và căn bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật xây dựng, kinh tế và khoa học nhân văn.

6.     Các bên sẽ thông báo cho nhau về tiến độ được lên kế hoạch, các cuộc bàn luận và hội thảo khoa học, triển lãm và các cuộc thi.

7.     Việc chuẩn bị các giấy tờ thông hành (visa) cho học viên và học viên sau tốt nghiệp được thực hiện theo luật của Liên Bang Nga và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8.     Các bên thông báo sự sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những nỗ lực cần thiết để đem lại các biện pháp phù hợp để thực hiện các hình thức hợp tác khác nhau.

9.     Chương trình hợp tác lâu dài sẽ được phát triển  để thực hiện những ý tưởng đã nêu trên về sự hợp tác của hai bên trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa và chương trình hành động cho năm 2010, và hợp đồng sẽ được ký dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

10.  Thời gian của các kỳ học, các chương trình và khối lượng các khóa học giảng, mức bồi thường vật chất và khen thưởng bổ sung các nhà khoa học, các điều kiện cư trú được xác định bởi các phụ lục hợp đồng mà hai bên sẽ hợp tác định kỳ.

Học viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT: +84-04-3558-7888

Fax: +84-04-3557-2406

Web: www.dtb.com.vn

Email: edu@dtb.com.vn

  
 

 

 

 

Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng Quốc Gia Voronezh

Voronezh – 394006

Yl.20 – letiya Oktyabrya, 84

Tel/Fax: +7(4732) 71-52-68

http://edu.vgasu.vrn.ru

Email: MVS@vgasu.vrn.ru

           shitikova@vmai.ru

 

 

15:20' 18/6/2010