Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 31
  • Số lượt truy cập: 20320796
Quan điểm mới về đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp như thế nào?

Thông tư hướng dẫn về đấu thầu xây lắp đã được gửi đi các nơi lấy ý kiến và dự kiến đưa đi trình ký. Nhưng trong quá trình hoàn thiện, ban soạn thảo đã nảy sinh ra những quan điểm mới.

Nên Thông tư đấu thầu sẽ được sửa lại một số nội dung. Dự kiến sẽ tạo ra những chuyển biến lớn mang tính mở và sát với thực tế kinh tế thị trường hơn. Mời bạn kích vào read more để cùng thảo luận một trong số các nội dung đổi mới đó.


1. Theo như thông lệ hiện hành (quan điểm cũ):
Khi chấm thầu, tổ chấm thầu sẽ đánh giá kỹ thuật (chấm điểm hoặc theo tiêu chí đạt/không đạt) -> nếu HSDT đáp ứng được -> xác định giá đánh giá (xem giá dự thầu + giá trị các đề xuất).
2. Ý tưởng mới:
Khi chấm thầu sẽ đánh giá kỹ thuật cùng với việc xem xét giá dự thầu => hợp lý, khả thi (song trùn điều kiện) đó là hồ sơ trúng thầu.
3. Bình luận:
- Phương án chấm thầu cũ: Thuận lợi cho người chấm thầu, vì có rào cản về đánh giá kỹ thuật (có thể có 2 tổ, 1 tổ đánh giá về mặt kỹ thuật, một tố đánh giá về mặt giá gói thầu).
- Phương án chấm thầu mới: Không có rào cản kỹ thuật, đòi hỏi tổ chuyên gia phải am hiểu, chuyên nghiệp -> khi đó cuộc thầu mới phù hợp với bản chất của quan hệ mua bán.

15:44' 9/4/2010