Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 28
  • Số lượt truy cập: 20320698
THÔNG BÁO MỞ LỚP TƯ VẤN GIÁM SÁT TẠI HÀ NỘI THÁNG 03 /2016


                    

           VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

 ─────────────────────────────────────────

                      Trụ sở: Sô 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN           Tel:   (04) 3557 4531 – 3557 8720

                            E-mail: edu@dtb.com.vn                                                     3557 7489 – 3558 7888

                            Website: http://www.dtb.com.vn                    DĐ: 0979.509999 ; Fax: (04) 3557 2406    

                         Số: 680/TB-VNC                                                                Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015
 
                                                      
 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “giám sát thi công xây dựng công trình”,

và “chỉ huy trưởng công trình”  tại TP Hà Nội

 

Kính gửi: ………………………………………………………………….

 

Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD ngày 10/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

          Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” 3 lĩnh vực: XD Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật; XD Giao thông; XD Thuỷ lợi, Thủy điện và “Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng” với nội dung sau:

1. Đối tượng dự học: Giám đốc, Trưởng, Phó Ban QLDA, kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban chức năng, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và các cá nhân, sinh viên có nhu cầu.

2. Thời gian học:     Khai giảng 18h00’, ngày 07/03/2016 (học buổi tối)

 

3. Địa điểm học:   

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

    Số: 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

4. Kinh phí:  -  Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công : 

1 Lĩnh vực : 1.300.000VNĐ/ 1 LV/Học viên

2 Lĩnh vực : 1.500.000VNĐ/ 2 LV/Học viên

                                           3 Lĩnh vực : 1.700.000VNĐ/ 3 LV/Học viên

-  Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng : 1.100.000VNĐ/ Học viên

 

(Kinh phí trên đã bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận bồi dưỡng, điểm tâm giữa giờ)

5. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị có nhu cầu tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự lớp tập huấn trước 03 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 01 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) phôtô công chứng, 01 CMND phôtô công chứng và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

6. Nội dung khoá học: Theo chương trình khung của Bộ Xây dựng.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.

- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.

- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…

- Tư  vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 -Nguyễn Trãi - Thanh Xuân- Hà Nội
 
Email : edu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; 35577489;  Fax : (04) 35572406 ; DD : 0989 135 967

 

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

 

Giảm học phí 10% cho các học viên đăng ký sớm 10 ngày trước ngày khai giảng, các đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên

 

MẪU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP HỌC TẠI …

 

STT

Họ tên

Nơi sinh

Ngày sinh

Đơn vị công tác

ĐTCĐ, DĐ, NR, FAX

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

(Thông báo này thay cho

giấy mời tập trung)

 

   VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

                    Đào Tùng Bách

 

10:2' 15/9/2011