Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 27
  • Số lượt truy cập: 20320706
Mẫu hồ sơ thầu?

Theo yêu cầu của nhiều người hôm nay tôi sưu tầm được tài liệu mẫu gồm:

 - Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn xây dựng:
+ Mẫu I. Các thông tin cung cấp cho nhà thầu
+ Mẫu II. Kê khai, đề xuất của nhà thầu
+ Mẫu III. Các chỉ dẫn đối với nhà thầu
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Hồ sơ dự thầu một số công việc tư vấn xây dựng chủ yếu
+ Mẫu IV. Các mẫu biểu khác
+ Mẫu đơn dự thầu
+ Mẫu hợp đồng
- Mẫu hồ sơ yêu cầu khi chỉ định thầu, tư vấn xây dựng
- Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng
- Một số ví dụ về lượng hoá các đề xuất của nhà thầu mang lại hiệu quả cho Chủ đầu tư, dự án
- Chỉ dẫn về đánh giá hồ sơ dự thầu:
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu về mặt kỹ thuật.
+ Bảng chỉ dẫn xác định giá đánh giá của từng nhà thầu
+ Mẫu hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình đấu thầu hạn chế
+ Bảng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
+ Kết hợp đánh giá về kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và năng lực tài chính với đánh giá về mặt kỹ thuật.

15:43' 9/4/2010