Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 21
  • Số lượt truy cập: 20320756
Đơn giá bất thường khi chấm thầu

Đơn giá bất thường khi chấm thầu

Tình huống: “Trong khi xét thầu thì giá như thế nào là hợp lý, vì nếu gặp trường hợp đơn vị bỏ giá quá thấp nhưng vẫn trúng thầu thì xử lý như thế nào? Ví dụ: có đơn vị bỏ giá dự thầu 23.000đồng/1m3 bê tông tấm đan mà vẫn trúng thàu bình thường, Vậy xin hỏi có quy định nào quy định giá bỏ thầu phải phù hợp với giá thực tế hay không?

Trả lời:

Hiện nay chưa thấy có qui định thế nào là giá dự thầu hợp lý. Giá hợp lý là giá nhà thầu đưa ra bao gồm tất cả các chi phí cần thiết và đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và không có chi phí bất thường so với đơn giá thị trường hay do nhà nước ban hành.

Đơn giá 23.000 đ/m3 bê tông là đơn giá khác thường, ảnh hưởng đến tính khả thi trong quá trình thực hiện hợp đồng. Vì không thể tạo ra sản phẩm 1m3 bê tông với chi phí 23.000 đồng.

Theo khoản 5 điều 70 NĐ 58 có giải thích: “Trường hợp hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường mà gây bất lợi cho chủ đầu tư thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ bằng văn bản về những đơn giá khác thường đó. Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục thì đây được coi là sai lệch và thực hiện hiệu chỉnh sai lệch theo quy định như đối với nội dung chào thừa hoặc thiếu của hồ sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 30 Nghị định này. Đối với gói thầu có sử dụng vốn ODA, trường hợp nhà tài trợ quy định không được hiệu chỉnh đơn giá chào thầu của nhà thầu thì nếu bên mời thầu nhận định các đơn giá đó là khác thường, ảnh hưởng đến tính khả thi trong quá trình thực hiện hợp đồng thì báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền để yêu cầu nhà thầu tăng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng với mức tối đa là 30% giá hợp đồng”.

15:52' 20/8/2009